Badania

Misją działu badawczego PC++ jest dostarczanie rzetelnych informacji pomocnych w kształtowaniu racjonalnej polityki publicznej. Doświadczenia w tym zakresie zdobywaliśmy zarówno w pracy naukowej, jak i największych polskich firmach badawczych, projektując i realizując badania skuteczności interwencji publicznej w latach 2007-2013, a także oceny ex-ante programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Oferujemy Państwu wsparcie w następujących obszarach:

• analizy diagnostyczne w ujęciu tematycznym, sektorowym i terytorialnym
• doradztwo przy opracowywaniu dokumentów polityki regionalnej i miejskiej
• ewaluacja interwencji publicznej
• analizy przestrzenne na poziomie wewnątrzmiejskim

Konsultanci działu badawczego łączą prowadzenie projektów w PC++ z aktywnością naukową (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet Gdański) oraz udziałem w interesujących przedsięwzięciach czołowych polskich firm ewaluacyjnych.


 

SoundPLAN

 

Oprogramowanie do analiz hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, lotniczego, tworzenia map akustycznych itp. - więcej

Do pobrania

 

SoundPLANnoise - info

SoundPLANessential - info

SoundPLANnoise/ess - DEMO

Trekinetic UK

 

Niezwykły praktycznie, technologicznie oraz funkcjonalnie produkt inżynierski - wózek na każdy teren - więcej