Oferta

Nasza oferta obejmuje dystrybucję oprogramowania SoundPLAN.

Zastosowanie SoundPLAN umożliwia:
- przeprowadzenie diagnozy stanu hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, lotniczego;
- opracowanie analiz i przygotowanie programów ochrony środowiska przed hałasem;
- tworzenie map akustycznych dla aglomeracji, linii kolejowych i dróg;
- opracowanie analiz akustycznych pomieszczeń.

W ramach usług chętnie prezentujemy nasze oprogramowanie na szerszym forum oraz przeprowadzimy niezbędne szkolenia. Zapewniamy także konsultacje i pomoc techniczną przy wdrażaniu i utrzymaniu SoundPLAN.

Ponadto:
- wspomagamy projekty SoundPLAN w zakresie rozwijania współpracy oraz udzielania referencji
- projektujemy w ramach aplikacji Bentley MX
- modelujemy dowolne powierzchnie inżynierskie (teren, projekt)

Działalność w obszarze projektów badawczych i ewaluacyjnych realizowanych dla sektora publicznego obejmuje:
- przygotowanie analiz diagnostycznych dla samorządów w ujęciu terytorialnym i tematycznym,
- doradztwo przy opracowywaniu dokumentów polityki regionalnej i miejskiej,
- przeprowadzanie ewaluacji interwencji publicznej,
- realizację analiz przestrzennych na poziomie miejskim, dotyczące wyznaczania obszarów problemowych.
SoundPLAN

 

Oprogramowanie do analiz hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, lotniczego, tworzenia map akustycznych itp. - więcej

Do pobrania

 

SoundPLANnoise - info

SoundPLANessential - info

SoundPLANnoise/ess - DEMO

Trekinetic UK

 

Niezwykły praktycznie, technologicznie oraz funkcjonalnie produkt inżynierski - wózek na każdy teren - więcej